Veteranen Instituut, IPNV, interview 1017

De geïnterviewde vertelt over zijn functie tijdens de val van de enclave in Srebrenica en vertelt over zijn uitzending naar Irak. De geïnterviewde gaf vanuit Den Haag de politieke richtlijnen door aan de militairen in het veld. De geïnterviewde gaat in op zijn werkzaamheden, het VN-overleg en de algemene communicatie. Hij geeft aan dat de tegenstrijdige commandovoeringen van de Luchtmacht tegenover de Landmacht in Srebrenica bij voorbaat al voor problemen zou zorgen. De geïnterviewde gaat in op de politieke situatie in het gebied en vertelt over de val van de enclave. Voor Irak was de geïnterviewde gevraagd om commandant te worden van een nieuwe trainingsmissie. Hij vertelt over het opzetten van trainingen voor Irakese troepen en politie. De geïnterviewde vertelt hoe hij zijn werk aanpakte en gaat in op de oplopende spanning en de beveiliging die hij kreeg. De geïnterviewde gaat in op zijn manier van leidinggeven en geeft zijn visie op de veteranenstatus.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2cd-ny8u
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-m9e-sm3
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42441
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Nederland; Irak; Srebrenica; Den Haag