Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1486

De geïnterviewde gaat in 1947 als oorlogsvrijwilliger naar Indië. Hij kwam bij de Militaire Politie. De geïnterviewde vertelt over zijn taken. Hij werkt onder andere op een buitenpost en gaat mee met patrouilles in en rond Prabomoelih. Zijn taak is er op toe te zien dat ondervragingen door KNIL'ers niet te ver gaan. De geïnterviewde vertelt ook over een een gevaarlijke confrontatie met de TNI in 1949.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zbu-j85n
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-w2zr-mq
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50546
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië