Veteranen Instituut, IPNV, interview 974

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde zat bij de Luchtmobiele brigade en had als functie gewondenverzorger en ambulancechauffeur. Hij werd uitgezonden met Dutchbat 3 en gelegerd op de basis Lukavac. Het oorlogsgebeid en de armoede maakte veel indruk op de geïnterviewde. De basis werd op een gegeven moment opgeheven en de geïnterviewde werd overgeplaatst naar Srebrenica. De geïnterviewde werd eigenlijk de enclave in gesmokkeld. Hij beschrijft hoe de situatie hier was en wat voor werkzaamheden hij deed. De geïnterviewde vertelt over de val van de enclave. Bij de aanval kwam de geïnterviewde met de QRF te hulp. De geïnterviewde vertelt over de gijzeling die volgde. De Serven betrokken de media hierbij. Er werd gedreigd met de dood als de NAVO de luchtsteun zou inzetten. Na een angstige periode werden de gijzelaars vrijgelaten. Intussen was het steeds onduidelijk wat er in de enclave gebeurde. De geïnterviewde gaat in op verwerking van de gebeurtenissen en vertelt over zijn terugkeerreis.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x9h-c7nx
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1y7-fn7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42403
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Voormalig Joegoslavie; Bosnie; Lukavac; Srebrenica; Nederland