Roggeprijzen Breda 1535-1870

Prijzen van rogge op de Bredase markt rond 13 december, vastgesteld door het Bredase stadsbestuur. Deze zogenaamde pegge werd gebruikt om leveranties in natura in geld om te rekenen

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zwe-6qtu
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-oxhy-zs
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:48786
Provenance
Creator A.C.M. Kappelhof
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor W. Tijms; Ton Kappelhof
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format MS Excel 2003
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Breda, province of North Brabant, The Netherlands