Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1668

De geïnterviewde vertelt over zijn ervaringen van Indië. Hij maakte de Japanse inval mee, hij was toen scholier en tien jaar oud. Het gezin woonde toen in Makassar. Het gezin trok zich terug op een afgelegen perceel, waar men zich net van genoeg eten kon voorzien. De geïnterviewde vertelt over huiszoekingen en ondervragingen door de Japanners. Vervolgens vertelt de geïnterviewde over de situatie na de bevrijding. In 1948 vertrok de geïnterviewde naar Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-22k-ep3e
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6q1c-6y
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52240
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; West-Java; Celebes; Malang; Modjokerto; Bandoeng; Menado; Makassar; Manoedjoe