Ervaren Discriminatie 2013 (V1)

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft met dit onderzoek in kaart willen brengen in welke mate in Nederland discriminatie wordt ervaren, onderscheiden naar groepen, gronden en terreinen. Daarnaast staat de vraag centraal welke gevolgen discriminatie heeft en wat mensen met hun ervaringen doen: worden er acties ondernomen en zo ja, wat doet men dan? TNS NIPO heeft het onderzoek naar de aard en omvang ervaren discriminatie, uitgevoerd in opdracht van het SCP. Voor dit onderzoek zijn respondenten van 15 jaar en ouder ondervraagd. Het veldwerk liep in de periode van 10 april tot 9 juni 2013.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zvp-jxqb
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-kwhz-kv
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-z8b-kk5j
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:62764
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau - SCP
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS; TNS NIPO
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format .sav; .pdf; .docx; .xlsx
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Nederland