Grave - Infirmerie Weer een stukje van de puzzel erbij. Een archeologische begeleiding aan de Infirmerie te Grave.

In opdracht van de gemeente Grave heeft VUhbs archeologie een archeologische begeleiding uitgevoerd aan de Infirmerie in het centrum van Grave. Bij het onderzoek zijn verschillende muurresten, alsmede wat ophogingslagen aangetroffen. De aangetroffen resten maken onderdeel uit van het Begijnhof dat hier tot in de late 18de eeuw heeft gelegen. Interessant is dat de resten aansluiten op de resten die in het midden van de jaren ’90 van de vorige eeuw door lokaal amateur archeoloog Martien Koolen en de zijnen zijn gedocumenteerd toen deze bloot kwamen te liggen bij de nieuwbouw van de woningen in dit deel van het centrum. Het onderzoek diende primair ter behoud van de gegevens ex situ opdat deze data bij toekomstig onderzoek alsnog gebruikt kan worden. Belangrijk is dat het onderzoek heeft laten zien dat archeologische resten op een geringe diepte onder het maaiveld, zelfs in een zone waar in de laatste decennia van de vorige eeuw veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, vrij goed bewaard zijn gebleven. Dit impliceert dat men feitelijk in alle zones van het historische centrum, ongeacht de omvang van de ontgraving, behoudenswaardige resten uit het verleden van Grave kan verwachten.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z62-7ka9
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-oh-uf78
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:211540
Provenance
Creator van Kampen, J.C.G.
Publisher VUhbs archeologie
Contributor Noord-Brabant; VUhbs archeologie
Publication Year 2021
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format ruwe meetgegevens; qgis bestand; adobe acrobat document; joint photographic experts group; mapinfo index; mapinfo graphic & geographic information; mapinfo tab format; microsoft office access application; extensible markup language; autocad dxf (drawing interchange format)
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.739 LON, 51.761 LAT); Noord-Brabant; Grave; Grave; Infirmerie; 45F (kaartblad)