Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1645

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1645.1 en 1645.2.

1645.1 De geïnterviewde vertelt hoe hij als kind na de Japanse inval met zijn ouders de bergen introk. Na de overgave keerden ze terug naar Batavia. De geïnterviewde ervoer de gevechten als een angstige tijd. De geïnterviewde vertelt over de situatie tijdens de bezetting. Het gezin wist het hoofd goed boven water te houden, de geïnterviewde zelf wist ook goed geld binnen te krijgen. De geïnterviewde was betrokken bij de situatie op straat, zo ging hij een keer met een patrouille van Brits-Indiërs mee. Eind jaren '40 woonde de geïnterviewde in Makassar. Hij beschrijft hoe hij getuige was van de gevechten in de stad. Die gebeurden op een paar honderd meter afstand van huis.

1645.2 De geïnterviewde vertelt over de periode waarin hij voor De Nederlanden van 1845, een verzekeringsmaatschappij, werkte. Hij geeft een beeld van de gang van zaken en van het veranderende bedrijfsleven in de jaren '50. De geïnterviewde was erg bekwaam in zijn werk, waar je de nodige handigheid voor nodig had. Veel zaken waren moeilijk voor elkaar te krijgen in deze tijd. De geïnterviewde gaat in op deze situatie en vertelt vervolgens over zijn vertrek naar Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-27k-dtzg
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-7cn6-mz
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52043
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Batavia; Makassar