Archol Rapport 17: Archeologische Opgraving Veldhoven- Sondervickcampus

Aanvullend Archeologisch Onderzoek verricht op de locatie Sondervickcampus te Veldhoven. Het ongeveer 14 hectare grote onderzoeksgebied, ligt ten westen van de huidige kern van het dorp en wordt in het zuiden begrensd door de Knegselseweg, in het westen en noorden door het Grote Kerkpad en in het oosten door moderne bebouwing.

De archeologische verwachting voor het noordelijke deel van het terrein was vrij hoog, mede gezien het voorkomen van handgemaakt prehistorisch aardewerk op verschillende plaatsen, met name daterend uit de ijzertijd. De verwachting voor de flank was lager, ondanks de vondst van een aantal middeleeuwse scherven. Aan het laaggelegen deel kon tenslotte een vrij lage verwachting toegekend worden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z39-t9zq
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-m6d-oe4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:40049
Provenance
Creator Hoof, L.G.L. van; Hamburg, T.D.; Beek, R. van
Publisher Archol B.V., Leiden
Contributor Bakels, C.C.; Spek, Th.; Archol B.V.
Publication Year 2007
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.383 LON, 51.404 LAT); Veldhoven; Sondervickcampus