Getuigen Verhalen, Akkers van Margraten, interview 01

Geïnterviewde werkte tijdens de oorlog in de mijnen en gaf gehoor aan de oproep om op de Amerikaanse oorlogsbegraafplaats te komen helpen. In de periode van de heropgravingen (1948-1949) gaat hij opnieuw aan de slag op de begraafplaats, en blijft tot 1983 in dienst.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z6s-de6u
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-yy5-0u6
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41545
Provenance
Creator Ruim Kader Films; Regionaal Historisch Centrum Limburg ©
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor research & interview: Jo Purnot (SHOM); research: Frans Roebroeks (RHCL); research, interview & geluid: Albert Elings (Ruim Kader Films); research, interview & camera: Eugenie Jansen (Ruim Kader Films); interview: Mieke Kirkels (SHOM); Historisch Centrum Limburg
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; interview: mov; transcriptie: MsWord
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Margraten en omgeving, Zuid Limburg