Enquête beroepsbevolking 1996

PID

Het doel van de Enquête beroepsbevolking (EBB) van het Centraal Bureau voor de Statistiek is het verstrekken van informatie over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt. Naast persoons- en huishoudenskenmerken worden onder meer gegevens verzameld over de arbeidsmarktpositie, het arbeidsmarktverleden en het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder.

Vanaf aflevering 2009 wordt het volledige bestand, dus inclusief de telefonische vervolgpeilingen, geleverd. In 2010 is de verzamelmethode gewijzigd van een volledige CAPI naar een CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)/CAPI mode. Met ingang van het vierde kwartaal 2012 is voor de eerste peiling ook CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) ingezet. In eerste instantie worden alle respondenten verzocht om via internet deel te nemen aan de EBB. Non respondenten worden vervolgens CAPI of CATI herbenaderd. Met ingang van het vierde kwartaal van 2012 is opnieuw een designwijziging doorgevoerd. Vanaf dan worden alle respondenten in eerste instantie via internet benaderd (Computer Assisted Web Interviewing, CAWI). Een deel van de respondenten die niet respondeert via CAWI wordt vervolgens via CAPI of CATI herbenaderd. De vervolgpeilingen vinden nog steeds allemaal telefonisch plaats.

Suggestions for data usage: Deze dataset behoort tot het interne archief van het SCP en is niet beschikbaar voor externen. Zie 'Relation' voor eventuele beschikbaarheid van public use files. Bij vragen kunt u contact opnemen met het scp via data@scp.nl

Identifier
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-u4-yz3b
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-xmh-qg63
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:223585
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publisher DANS/KNAW
Contributor Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publication Year 2021
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Resource Type Dataset
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Netherlands