Bureauonderzoek naar de archeologische waarde van het plangebied Cloosterweg 5-9, gemeente Heemstede SCENH-rapport cultuurhistorie 91

Aan de Cloosterweg 5-9 te Heemstede wordt een appartementengebouw gerealiseerd met een parkeerkelder tot ongeveer 3 meter beneden het maaiveld. Het plangebied is gelegen in de historische dorpskern. Op basis van de geologie en de geschiedenis van dit gebied en de beperkte hoeveelheid geregistreerd archeologisch onderzoek in de historische dorpskern wordt geadviseerd een inventariserend veldonderzoek uit te voeren in de vorm van grondboringen tot 3 meter onder het maaiveld.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-25v-jyw6
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-14ni-81
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:70781
Provenance
Creator Klooster, B. (Stichting Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland); Visser-Poldervaart, M. (Stichting Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland)
Publisher Stichting Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland
Contributor NMF Erfgoedadvies
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.625 LON, 52.344 LAT); Heemstede; Cloosterweg 5-9; Gemeente Heemstede; Noord-Holland