Archol Rapport 25: Aanvullend archeologisch onderzoek in Nuland en Vinkel, gemeente Maasdonk; Onderzoek van twee esdekcomplexen

In opdracht van de gemeente Maasdonk heeft Archol BV een AAO verricht op de locaties Vinkel-Brugstraat en Nuland-Heiduinen.

Slechts op een klein deel, in het noorden van het terrein bleek een redelijk intact bodemprofiel bewaard te zijn. Ook hier zorgden zandwinningskuilen echter voor een sterke aantasting van het sporenvlak. Het overige deel van het terrein bleek een afgetopt bodemprofiel te tonen.

De geïsoleerde dekzandruggen zijn intensief gebruikt gedurende de hele prehistorie, en zelfs tot op de dag van vandaag.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zqx-8qsq
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6l1-q0d
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-2xg-44wy
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:30424
Provenance
Creator Hoof, L.G.L. van; Wijk, I.M. van
Publisher Archol B.V., Leiden
Contributor Bakels, C.C.; Archol B.V.
Publication Year 2007
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.459 LON, 51.704 LAT); Maasdonk; Nuland; Vinkel