Bureauonderzoek A1164 Sprinklerput Bergkerk

Dit bureauonderzoek is uitgevoerd in het kader van het hernieuwen van het sprinklersysteem in de Bergkerk. In de Bergkerk is een sprinklersysteem aanwezig, echter heeft deze geen reservoir. Het systeem moet eerst op druk gebracht worden door de brandweer. In het kader van brandveiligheid in een kwetsbaar gebouw, zoals de Bergkerk, dient dit systeem vernieuwd te worden. Voornemens is om een pompput aan te leggen en, middels een buis naar een watervoerende laag, een dergelijk reservoir te creëren. Het vigerend bestemmingsplan in het plangebied is ‘Chw bestemmingsplan Deventer, stad en dorpen deel B’. op basis daarvan heeft het plangebied een dubbelbestemming Archeologie – Waarde 6. Gezien de ligging nabij een kerk werd rekening gehouden met het aantreffen van skeletmateriaal. Op basis van het bureauonderzoek is de archeologische verwachting nader gespecificeerd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x2p-e9v7
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ua-oznb
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:241901
Provenance
Creator Wal, M. Van Der (Archeologie Deventer)
Publisher Archeologie Deventer
Contributor Vermeulen, B.; Drs. B. Vermeulen (Archeologie Deventer)
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.163 LON, 52.252 LAT); Netherlands; Deventer; Bergkerkplein