Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1630

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1630.1 en 1630.2.

1630.1 De geïnterviewde ging in 1947 naar Indië waar hij kwam te werken voor de Radio-Omroep in Overgangstijd. De geïnterviewde vertelt over zijn werkzaamheden voor de omroep en schetst een beeld van de situatie in Indië in deze periode. Hij woonde in Weltevreden. De geïnterviewde gaat vervolgens in op de veranderingen na de soevereiniteitsoverdracht.

1630.2 De geïnterviewde gaat in op zijn ervaringen van Batavia eind jaren '40. Hij gaat in op de positie van de Nederlander ten opzichte van Indonesiërs. Er waren enkele instellingen ter bevordering van cultureel contact tussen Nederlanders en Indonesiërs. Hij miste het westerse overlegsysteem, maar was geboeid door de verschillen tussen de bevolkingsgroepen. Ook haakt de geïnterviewde in op homoseksualiteit in Indië toen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z5x-kfx2
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vqqy-8v
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51794
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; West-Java; Batavia; Djakarta