Focussen

In het Focussen project is een bestaande interventie voor de aanpak van ontremd gedrag bij de gedragsvariant van frontotemporale dementie doorontwikkeld en geëvalueerd op haalbaarheid en gebruikerservaringen. Naast een training voor zorg- en behandelteams die werkzaam zijn met deze doelgroep en bijbehorend handboek is een implementatiewijzer ontwikkeld ter ondersteuning van een succesvolle implementatie van de methodiek in zorgorganisaties.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xe8-qe8x
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-c1-t38k
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:271020
Provenance
Creator Janssen, M. (Radboudumc)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Bakker, C.; Koopmans, R.T.C.M.; Gerritsen, D.; Prins, E.; Dr. C. Bakker (Radboudumc)
Publication Year 2023
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; License: http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf; http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Discipline Life Sciences; Medicine