Getuigen Verhalen, Papua's in diaspora, interview 10

Geïnterviewde no. 10 is geboren op Mapia. Hij vertelt hoe zijn vader door mitrailleurvuur om het leven is gekomen bij de invasie van de Japanners op Biak. Hij vlucht daarna met zijn oma het bos in. Hij vertelt hoe het contact verloopt met de Japanners en Amerikanen. Hij vertelt over zijn kindertijd, de adat, zijn schooltijd, het internaat en de MULO. Hij vertelt over de Nieuw Guinea Raad. Hij spoort ten tijde van de infiltraties van Indonesië Indonesiërs op. Hij gaat in 1962 naar Nederland om verder te studeren en trouwt daar met een Nederlandse vrouw.

De geïnterviewde maakt deel uit van de ervaringsgemeenschap van ooggetuigen van migratiegeschiedenis van Nieuw Guinea naar Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-23s-5wmn
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-aya-hir
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41227
Provenance
Creator Stichting PACE ©
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Anke Kamerman; Stichting Papua Erfgoed
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format text/pdf; text/doc
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Antillen; Ambon; Biak; Deventer; Hollandia Jayapura; Ifar Goenoeng; Maleis; Mansam; Mapia; Nederland; Port Moresby; Sentani; Sorido; Superiori; Suriname (rs)