Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0029

De geïnterviewde vertelt in dit interview over zijn belevenissen als handelaar in eieren in Amsterdam en over de relatie met de bekende Joodse familie Frijda uit Amsterdam. Hij gaat in op de relatie tussen hem en Joodse klanten en vertelt over zijn arrestatie omdat hij met een Jood handel dreef. Tevens beschrijft hij uitvoerig de lotgevallen van, en de relatie met, de familie Frijda.

The interviewee talks in this interview about his experiences as an egg merchant in Amsterdam and about the relation with the well-known Frijda family, a Jewish family in Amsterdam. He describes his relationship with his Jewish customers and describes when he was arrested because he was trading with a Jew. He also describes the fate of, and the relationship with, the Frijda family.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xfg-7gbs
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hd8-crv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41709
Provenance
Creator Vrije Universiteit; United States Holocaust Memorial Museum
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur; Nathan Beyrak, United States Holocaust Memorial Museum, Project Director; Christian Url, Oral History Department; Interakt: Rene Mendel productie; Martijn van Haalen interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuysen, camera; drs. Anna Timmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker; drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/H264; text/word; image/jpg; text/pdf
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Amsterdam, Landsmeer