Getuigen Verhalen, Gerepatrieerde vrouwen van Molukse KNIL-militairen, interview 06

Mevrouw JW is de dochter van Molukse ouders die in het voormalig Nederlandsch Indië een wat hogere maatschappelijk positie innamen dan de meeste andere Molukkers. Mevrouw heeft een opvoeding genoten die door haar als 'Nederlands' wordt getypeerd. In reactie daarop ontwikkelt mevrouw een sterke hang naar 'het Molukse'. Mevrouw vertelt uitgebreid over het dagelijks leven tijdens haar kindertijd, waarbij er verschillen naar voren komen tussen kinderen die in de kazerne of in de dorpen opgroeiden, en een stadskind zoals zij was.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zg4-xuw3
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-753-m2c
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:45264
Provenance
Creator Oogland Filmproducties
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor John Albert Jansen (regisseur); John Albert Jansen (interviewer); Frans Lopulalan (interviewer)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Resource Type Dataset
Format video/quicktime; Microsoft Word 2003; QuickTime; mpeg4
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Molukken; Ambon; Indonesië; Nederland