Tijdsknelpunten in de samenleving (tijd op orde)

Het onderzoek naar tijdsknelpunten in de samenleving beoogt inzicht te geven in de knelpunten die mensen in het dagelijks leven ervaren. Het is tevens gericht op het achterhalen van de mogelijke oplossingen voor tijdsknelpunten of verbetering in de balans tussen werk en privé. De doelgroep van het onderzoek is de bevolking van 20-65 jaar.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x5v-cwkx
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-biq-xfn
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:36643
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau SCP
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS; Word; PDF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Nederland