Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1677

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1677.1 en 1677.2.

1677.1 De geïnterviewde werd als officier uitgezonden naar Indië, naar West-Java. Hij kwam de 7-december divisie achterna, doordat extra infanteristen nodig waren. Hij ging mee als compagniescommandant. De situatie bij aankomst was totaal onduidelijk en niet goed geregeld, ook moest de geïnterviewde onervaren mannen inzetten. De geïnterviewde vertelt over de organisatie en de inzet van het leger. Na de eerste politionele actie werd de geïnterviewde ingezet bij het KNIL. Hij vertelt over zijn verschillende werkzaamheden en geeft vervolgens geeft zijn visie op het verloop van de soevereiniteitsoverdracht.

1677.2 De geïnterviewde vertelt over zijn werkzaamheden te Sumatra in verband met de regelgeving rondom grondgebruik. Hij kreeg te maken met het probleem van onwettige occupatie van de grond. De geïnterviewde beschrijft de veranderingen in het gebied na de soevereiniteitsoverdracht. Corruptie kwam nu veel voor. De geïnterviewde schetst een beeld van de politieke ontwikkelingen in Indië en hoe hij aan de hand hiervan handelde.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z73-vr9f
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sgnq-1t
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52248
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; West-Java; Noord-Sumatra; omgeving Buitenzorg; zuidwest Borneo; Bandoeng; Timor; Madoera; Medan; Sumatra's oostkust