Boren aan de rand van klooster Nijenhuis in Holwierde (gemeente Delfzijl) Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg 26

Op de zuidelijke rand van het archeologische rijksmonument Nijenklooster (nr. 45590) moest een nieuwe veestal met mestkelder verrijzen, ter vervanging van een bestaande, kleinere veestal, eveneens met mestkelder. Het onderzoek vond plaats voorafgaand aan de indiening van een vergunningaanvraag voor de bouw van deze nieuwe veestal. Doel van het onderzoek was vast te stellen of aan de uiterste zuidelijke rand van het monument sprake was van archeologische lagen en sporen en te bepalen of er voor de bouw van de nieuwe stal archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Ook is de dikte van de (sub)recente bouwvoor bepaald.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zwb-z2yu
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-7j-9c9a
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:78284
Provenance
Creator Heiden, M. van der; Stöver, J.
Publisher Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Contributor Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.847 LON, 53.345 LAT); Nijenklooster; Holwierde; Gemeente Delfzijl; Provincie Groningen