Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1706

De geïnterviewde vertelt over zijn ervaringen van Nieuw-Guinea eind jaren '50. In 1958 en 1959 tweemaal een half jaar naar Nieuw-Guinea als luchtfotograaf voor de KLM. Hij leerde het fotografievak in de praktijk.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zwy-eckc
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-li77-7t
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52400
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nieuw-Guinea; Biak; Hollandia; Ifar; Manokwari; Merauke