Proefsleuven, plangebied Klooster Nazareth Gemert, gemeente Gemert-Bakel RAAPrap_3917_GEMNA2_20190801

In opdracht van BL Huisvesting B.V. heeft RAAP op 4 april 2019 een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het kader van het project ‘Klooster Nazareth te Gemert’ in de gemeente Gemert-Bakel.

Verspreid over de proefsleuven zijn verschillende archeologische resten aangetroffen, die aan een vindplaats kunnen worden toegeschreven. Het gaat om off-site-sporen (perceleringsgreppels en enkele kuilen) in werkputten 1 en 2, een laagte (poel), paalkuilen, een goot en funderingen in werkput 3. De greppels in werkputten 1 en 2 zijn te dateren in de nieuwe tijd. Hetzelfde geldt voor de vullingen van de laagte in werkput 3. De funderingen in werkput 3 zijn nog jonger en dateren in de 20ste eeuw.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zew-2zfs
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-um-scj7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:286731
Provenance
Creator Schurmans, M.D.R.
Publisher RAAP
Contributor Noord-Brabant; RAAP Archeologisch Adviesbureau
Publication Year 2023
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format metadata; pdf portable document format; text file; jpg/jpeg file; excel xml; geography markup language
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.685 LON, 51.552 LAT); Noord-Brabant; Gemert-Bakel; Gemert; klooster Nazareth; 51F (kaartblad)