Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0024

De geïnterviewde werd geboren 22 april 1921 in Bult Schutsloot en werkte net over de grens in Duitsland als boerenknecht voor een Duitse boer. Hij werd door een Jood gewezen op de politie en hij besloot om zijn politiediploma via schriftelijk onderwijs te halen. Tegen zijn zin kwam hij in Wilhelmshaven terecht waar hij bij een toespraak van Hitler aanwezig was. Vervolgens kwam hij bij de politieopleiding in Schalkhaar terecht. Hij kwam in Amsterdam bij de gekazerneerde politie en begeleidde onder andere transporten van en naar Amersfoort, Vught en Westerbork. Tevens was hij belast met het ophalen van Joden in Amsterdam. Hij vertelt hoe hij zijn kennis gebruikte om Joden vooraf in burger te waarschuwen, waardoor Joden konden vluchten. De geïnterviewde werd in 1943 gepakt wanneer hij via een brief contact probeerde te leggen met een verzetsgroepering. Na zijn arrestatie verbleef hij in de kampen Vught, Moerdijk, Amersfoort en uiteindelijk in een remmenfabriek in Berlijn.

The interviewee was born on April 22, 1921 in Bult Schutsloot and worked across the border in Germany as a farm labourer for a German farmer. Gerard decided to study for the police exams after a being recommended to do so by a Jew. Against his will, the interviewee ended up in Wilhelmhaven where he attended a speech by Hitler. Later on, he attended the police academy in Schalkhaar. He worked in Amsterdam with the police in barracks and accompanied, among other things, human transports to and from the camps in Amersfoort, Vught and Westerbork. He also worked during round-ups of Jews in Amsterdam. He explains how he used his knowledge to warn Jews beforehand, while dressed as a civilian. This gave Jews the opportunity to flee. He was arrested in 1943 when he tried to make contact with a resistance group. After his arrest he was kept in the Vught, Moerdijk and Amersfoort detention camps, and was eventually sent to work in a factory that manufactured brakes in Berlin.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xd6-zxqb
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-7ea-et9
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41686
Provenance
Creator Vrije Universiteit; United States Holocaust Memorial Museum
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur; drs. Anna Timmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker; Interakt: Rene Mendel productie; Martijn van Haalen interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuysen, camera; Nathan Beyrak, United States Holocaust Memorial Museum, Project Director; Christian Url, Oral History Department; drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format text/word; video/H264; text/pdf; image/jpg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Amsterdam, Duitsland, Amersfoort, Vught, Berlijn