Bureauonderzoek A1163 Arnsbergstraat 7

Dit bureauonderzoek is uitgevoerd in het kader van nieuwbouw aan de Arnsbergstraat 7. Op het terrein verdwijnen bestaande parkeerplaatsen en groenvoorziening en wordt een nieuw laboratoriumgebouw gerealiseerd. In het vigerend bestemmingsplan Chw bestemmingsplan Deventer, stad en dropen deel B’ heeft het plangebied grotendeels dubbelbestemming archeologie – waarde 5. Het overige deel van het plangebied heeft een archeologische beleidswaarde 1. Op basis van het bureauonderzoek is een gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xhw-6z8c
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-i5-zdiy
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:241900
Provenance
Creator Wal, M. Van Der (Archeologie Deventer)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Vermeulen, B.; Drs. B. Vermeulen (Archeologie Deventer)
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.207 LON, 52.239 LAT); Netherlands; Deventer; Rigastraat 17