Getuigen Verhalen, KNMG - Arts in de bezettingsjaren, interview 01

Aan het begin van de oorlog studeerde de geinterviewde in Leiden en woonde bij zijn ouders in Haarlem. Hij werkte tijdens de oorlog als dermatoloog en studeerde na de oorlog af.
0:15:05 Meelopen met Haarlemse dermatoloog Kroon
018:49 Loyaliteitsverklaring
026:06 Overname polikliniek Johannes de Deo van dokter Kroon wegens diens maagzweer
0:32:26 Vondst pot met wonderzalf
0:33:24 Broer uit gevangenis gekregen als dokter
0:40:30 capitulatie meegemaakt in haarlem
0:47:08 na de oorlog examen doen in Leiden

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x6m-3pxp
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-309-ydf
Related Identifier https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-w8w-zle
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41107
Provenance
Creator KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst), Medisch Contact
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Lutke Schipholt, Ingrid L.E. (journalist Medisch Contact); Eva Nyst (Medisch Contact); Paul Gadella audiovisuele producties (opnameleiding); Boris Everts (camera)
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/mp4; Word, pdf, mp4
Discipline Dermatology; History; Humanities; Life Sciences; Medicine; Medicine and Health
Spatial Coverage Haarlem, Leiden, Heemstede