Interview Jan Dibbets over All Shadows… 7 oktober 2012

Telefoongesprek met Jan Dibbets over de ruimtelijke installatie Alle schaduwen die mijn zijn opgevallen … zijn afgeplakt met tape (1969) uit de collectie van het Kröller-Müller Museum. Over de titels bij verschillende opstellingen, in andere landen en talen, en wijzigen ervan al dan niet met medewerking van de kunstenaar. Meer algemeen over vermelding van restauratie door extra datering, bijvoorbeeld wanneer er nieuwe foto’s zijn gebuikt bij wijze van restauratie.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z6w-nr2u
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4o-ugxz
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:160448
Provenance
Creator Stigter, S. (University of Amsterdam)
Publisher Universiteit van Amsterdam
Contributor Universiteit van Amsterdam
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format audio/x-matroska; application/pdf; audio/mpeg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Otterlo; Amsterdam; Netherlands