Getuigen Verhalen, Oorlogsliefdekind, soldatenkinderen, interview 04

Geïnterviewde 04 is kind van een Nederlandse militair en een Indonesische moeder, verwekt tijdens de koloniale oorlog 1946-1949 in Indonesië. De geïnterviewde is geboren in Surabaya, Java. De geïnterviewde was het vierde kind in het gezin. Zijn (Indische) moeder was met 3 kleine kinderen achtergebleven toen haar (Armeense) man werd vermoord door de Japanners. Na de Bersiap periode werkte zij in de gaarkeuken van een kazerne en ontmoette daar een Nederlandse militair, die bij haar een kind verwekte, de geïnterviewde. Toen de geinterviewde nog heel klein was, verdween de militair van de ene dag op de andere zonder bericht achter te laten. Navraag bij de kazerne leverde niks op. De moeder heeft nooit meer iets van de militair vernomen.

De geïnterviewde was uitgesproken blond, terwijl zijn broer en zusters donker waren. Hij heeft daardoor altijd een uitzonderingspositie in het gezin en in de kampong ingenomen. De een vertroetelde het blonde kind, een ander schold hem uit voor 'londo'. Zijn moeder was bang hem alleen in de kampong rond te laten lopen en de geïnterviewde werd altijd naar school gehaald en gebracht, en mocht niet van het erf af. Zijn moeder probeerde regelmatig zijn haar donker te verven of zijn huid in te smeren met schoensmeer om hem donkerder te laten lijken. Toen zij moesten kiezen voor Warga Negara Indonesia of het Nederlanderschap, zijn moeder en kinderen in 1960 in Limburg, Nederland, terechtgekomen. Moeder is nooit hertrouwd.

De geïnterviewde heeft aan zijn moeder nooit naar zijn vader gevraagd uit respect voor haar en uit angst het leven (en mogelijk nieuwe gezin) van zijn vader te verstoren. Pas na het overlijden van zijn moeder onthulde zijn oudere zuster op haar sterfbed de identiteit van zijn biologische vader: B.. Sinds kort is de geïnterviewde nu op zoek naar zijn vader of familie daarvan, mede op aandringen van zijn vrouw. Het plaatsen van een oproep op de website van Oorlogsliefdekind was daarvan een eerste stap.

Projectbeschrijving ‘Oorlogsliefdekind’: Tijdens de dekolonisatie-oorlog met Indonesië onderhielden Nederlandse militairen contacten met de lokale bevolking, en dus ook met Indonesische meisjes. Regelmatig werden, vaak onbedoeld, uit deze verhoudingen kinderen geboren. Na de onafhankelijkheidsoverdracht in 1949 keerden de troepen terug naar huis. Een onbekend aantal Nederlands-Indonesische kinderen bleef achter bij hun moeder in het nieuwe Indonesië.

Voor het project Oorlogsliefdekind zijn 18 Oral History interviews met vaders, moeders en de betreffende kinderen gedeponeerd bij DANS. De datasets van deze geïnterviewden bestaan uit audiovisuele interview opnames, de bijbehorende transcripties en eventueel aanvullende data zoals brieven, persoonlijke en officiële documenten, foto's en persoonlijk filmmateriaal van de geïnterviewde. Zie voor meer informatie de link naar de volledige projectbeschrijving met alle bijbehorende interviews verderop op deze pagina.

English summary: Oorlogsliefdekind (Warlovechild) is a crossmedia project that consists of oral history interviews, a website in Dutch, Indonesian and English (www.oorlogsliefdekind.nl & www.warlovechild.org) and several media productions in cooperation with the Dutch broadcasters NPS, VPRO and the Digital Channel. A documentary Tuan Papa is produced for broadcast on Dutch and Indonesian television.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xek-t5gw
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-otk-l69
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:44576
Provenance
Creator Stichting Oorlogsliefdekind © - Hellwig, Jean / Wietsma, Annegriet
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Annegriet Wietsma; Stef Scagliola; Jean Hellwig
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format text/MS Word; video/MPEG4
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Nederland / The Netherlands; Indonesië / Indonesia; Nederlands Indië / Dutch Indies