Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1112

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1112.1 en 1112.2

1112.1 De geïnterviewde vertelt over zijn jeugd in Indië. Zijn vader bezat een onderneming. In 1940 moest hij in dienst, al snel werd hij als vaandrig krijgsgevangene gemaakt. De geïnterviewde vertelt over de tijd in de kampen. De geïnterviewde vertelt over zijn militaire inzet bij het KNIL.

1112.2 De geïnterviewde vertelt in dit gesprek in meer detail over de opleiding tijdens zijn diensttijd bij het CORO. De geïnterviewde gaat in op de gemengde samenstelling van de soldaten en vertelt over de de inzet van het KNIL tijdens de oorlog.

De echtgenote van de geïnterviewde is ook geïnterviewd voor het SMGI-project. Zie interview 1122 . (Zie het veld 'relation').

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-24d-gb27
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hxaz-3i
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47598
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië