Veteranen Instituut, IPNV, interview 50

De geinterviewde kwam bij het Korps Mariniers in 1992. Hij vertelt over de opleidingen die hij volgde en over zijn uitzending naar Cambodja. In Cambodja werd het kamp Phun Prasat overgenomen. Het vliegveld en het hospitaalkamp Sime Raep moesten bewaakt worden. De geïnterviewde vertelt over het werken met de lokale bevolking, er was sprake van een zeker onderdanigheid. Hij vertelt over de gevaren waar hij mee te maken had. De mariniers beschouwden zichzelf als een elite. De geïnterviewde vertelt over een aalmoezenier die zijn werk niet aankon. Hij vertelt over het leven in het kamp en activiteiten tijdens de vrije tijd, de sfeer was goed. De geïnterviewde is van mening dat de VN-troepen te kort zijn gebleven. Hij geeft zijn visie op de VN-missies. Na terugkeer in Nederland ging hij graag weer verder met de trainingen. Uiteindelijk verliet hij de dienst, maar had in de eerste instantie grote moeite met de overgang. Sinds enige tijd is de geïnterviewde betrokken bij veteranenactiviteiten.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zb3-pv85
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ra5-54f
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42046
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Cambodja; Nederland; Noorwegen