Archeologisch Bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase; Herderstraat, Heesch, Gemeente Bernheze

Archeologisch onderzoeksbureau Becker & Van de Graaf bv heeft in augustus 2008 een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) verkennende fase uitgevoerd op de hoek van de Herderstraat en de Mozartlaan in Heesch, gemeente Bernheze. De aanleiding voor dit onderzoek is de herontwikkeling van de locatie.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-264-2fky
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-907v-nj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:67709
Provenance
Creator Verschoor, G.C.W. (Becker & Van de Graaf BV)
Publisher IDDS Archeologie
Contributor IDDS Archeologie
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.534 LON, 51.733 LAT)