Een pastorie aan het dorpslint van Scharwoude Archeologie West Friesland rapporten 92 Scharwoude 7

De opgraving aan de Scharwoude 7 heeft relatief weinig sporen opgeleverd, maar des te meer vondstmateriaal is geborgen. Uit de Late Middeleeuwen is slechts één spoor (een daliegat) aangetroffen, evenals enkele losse, verspreide vondsten. Vanaf de 16de eeuw heeft men het terrein opgehoogd en aan de westzijde een perceelssloot gegraven. Deze slot is ergens in de eerste helft van de 17de eeuw gedempt. Op zeker moment is het perceel bebouwd. De fundering van dit pand en de haardfundering bestonden uit lange dunne slieten. Dat wijst op een bakstenen opbouw, mogelijk deels op spaarbogen. De aangetroffen slieten liggen precies onder het gebouw dat op de kadastrale minuut uit 1823 is te zien en de pastorie van de Gereformeerde Kerk was. Aan de hand van de aangetroffen slieten kan de indeling van het pand niet worden achterhaald en de bouw kan ook niet worden gedateerd. De aanleg van een nieuwe sloot hangt mogelijk samen met de bouw van dit pand. Een deel van de beschoeiing heeft een kapdatum in de winter van 1677- 1678. Alle aangetroffen tabakspijpen dateren na circa 1680. Het pand is dus waarschijnlijk omstreeks die tijd gebouwd. Deze datering en het feit dat het pand in baksteen is opgetrokken, wijzen er op dat het als pastorie is gebouwd. De sloot is waarschijnlijk meerdere malen uitgebaggerd en rond 1780 gedempt. De vondsten uit beide sloten zijn relatief rijk te noemen. Tussen de vondsten zaten relatief veel drinkwaren: wijnflessen en kelkglazen. Tevens zijn veel tabakspijpen en een rijk versierde kwispedoor gevonden. Het huishouden had in ieder geval geld te spenderen aan drank en rookwaren. We zien verder bijvoorbeeld veel glaswerk en scherven van een theeservies van Chinees porselein. Waarschijnlijk zijn de vondsten in verband te brengen met de pastorie. Misschien was het een deftige predikant, met een verzameling antieke munten in een rariteitenkabinet, die zijn afgedankte spullen in de sloot heeft weggegooid. De aanwezigheid van vrouw en kind(eren) in het huishouden is duidelijk terug te zien: onder andere in het rijkversierde vrouwenmuiltje en het kinderspeelgoed.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x2p-am66
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-9err-qa
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-xwb-xm5p
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:70692
Provenance
Creator Verduin, J.T. (Archeologie West-Friesland, Hoorn)
Publisher Archeologie West-Friesland, Hoorn
Contributor Archeologie West-Friesland, Hoorn
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.014 LON, 52.623 LAT); Koggenland; Scharwoude; Noord-Holland