Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1683

De geïnterviewde vertelt over zijn ervaringen van Indië. Eerst vertelt hij over zijn achtergrond en vertelt hoe hij opgroeide in Indië. De geïnterviewde studeerde in Nederland en moest hier onderduiken. Voor het Indisch Affairs Office vertrok hij weer naar Indië. Toen hij in Batavia aankwam werd hij gedemobiliseerd. Hij ging vervolgens aan het werk bij een bureau voor technisch onderzoek. De geïnterviewde schetst een beeld van de situatie te West-Java, het was gevaarlijk op straat. In 1949 koos de geïnterviewde er voor om Indië te verlaten.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-za6-bcum
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hh8w-72
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52268
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; West-Java; Sumatra; Java; Sibolga; Soerabaja; Batavia