Getuigen Verhalen, Oorlogsliefdekind, soldatenvaders, interview 08

Geïnterviewde 08 wordt als dienstplichtig soldaat marinier naar de omgeving van Surabaya, in Lumajang, Indonesië gestuurd. Hij is als chauffeur bij de MoBats, motortransport ingedeeld en raakt tevens betrokken bij de politionele acties. Voor zijn vertrek in Nederland heeft Vader_NL_08 geen seksuele ervaringen opgedaan. Vader_NL_08 is verlegen, geen uitgaanstype en blijft ook in Indonesië meestal in de kazerne. Tijdens een tweedaags verlof bezoekt hij de uitgaansgelegenheid van de kazerne in Surabaya. Daar ontmoet hij een Indisch meisje, NS. In zijn herinnering zocht zij als eerste contact. Na een uur met elkaar gepraat te hebben, wil NS naar huis en Vader_NL_08 biedt aan haar te begeleiden. Halverwege de tocht naar huis belanden zij op een bankje in een parkje, waar ze tot Vader_NL_08's grote verrassing gemeenschap hebben. Vader_NL_08 gaat daarna niet met het meisje mee naar huis, ze nemen daar afscheid. De volgende dag vertrekt Vader_NL_08 weer naar Lumajang, waar hij gelegerd is. Hij ziet NS niet meer terug. Wel laat hij zich achteraf voor de zekerheid controleren op geslachtsziekten.

Bijna 50 jaar later, in 1997, zit Vader_NL_08 thuis op de bank in W. met zijn vrouw naar het televisieprogramma Spoorloos te kijken, als er twee Indische mannen, de tweeling HB en VB, woonachtig in Nederland, op zoek zijn naar hun Nederlandse vader. (zie interview Oorlogsliefdekind: soldatenkind kind_NL_05). De naam van Vader_NL_08 als vader verschijnt in beeld. Vanaf dat moment staat de telefoon roodgloeiend. Zijn kleindochter belt op eigen initiatief met de KRO en meldt dat het om haar grootvader zou kunnen gaan. Zijn vrouw G. moet, evenals Vader_NL_08, flink van de schrik bekomen, maar alle gegevens blijken te kloppen. Drie weken later ontmoeten vader en tweelingzoons elkaar voor het eerst in de studio van Spoorloos voor het oog van televisiekijkend Nederland. Sindsdien is het contact tussen de beide zoons en hun vader en diens familie goed. Ook de (enige) dochter van Vader_NL_08 en G sluit haar beide halfbroers in de armen. Vader_NL_08 betreurt dat het allemaal zo is gelopen. Achteraf denkt hij dat hij gebruikt is om een zwangerschap tot stand te brengen, met de bedoeling dat het ‘meisje’ naar Nederland mee zou kunnen komen. NS leeft nog op het moment van het interview. Zij is enkele jaren na de geboorte van de tweeling alsnog naar Nederland gekomen met een andere man. Vader_NL_08 heeft haar nooit in Nederland opgezocht sinds hij contact heeft met zijn twee zoons.

Ook Vader_NL_08's vrouw G is kort geinterviewd over haar visie op de uitzending van Spoorloos. Zij kende Vader_NL_08 al voor zijn vertrek naar Indonesie, maar was zelf toen pas 13 jaar. Na zijn terugkeer uit Indonesie zijn ze bij elkaar gekomen. Ze zijn getrouwd en hebben een dochter. Vader_NL_08 heeft nooit verteld van zijn korte avontuurtje. Maar hij vertelde sowieso bijna niks over Indonesië. Voor G was de uitzending van Spoorloos enorm schrikken. Maar ze zag in dat ze weinig keus had en heeft uiteindelijk de situatie geaccepteerd. Met de jongens kan zij goed overweg, ze zien elkaar regelmatig.

Projectbeschrijving ‘Oorlogsliefdekind’: Tijdens de dekolonisatie-oorlog met Indonesië onderhielden Nederlandse militairen contacten met de lokale bevolking, en dus ook met Indonesische meisjes. Regelmatig werden, vaak onbedoeld, uit deze verhoudingen kinderen geboren. Na de onafhankelijkheidsoverdracht in 1949 keerden de troepen terug naar huis. Een onbekend aantal Nederlands-Indonesische kinderen bleef achter bij hun moeder in het nieuwe Indonesië.

Voor het project Oorlogsliefdekind zijn 18 Oral History interviews met vaders, moeders en de betreffende kinderen gedeponeerd bij DANS. De datasets van deze geïnterviewden bestaan uit audiovisuele interview opnames, de bijbehorende transcripties en eventueel aanvullende data zoals brieven, persoonlijke en officiële documenten, foto's en persoonlijk filmmateriaal van de geïnterviewde. Zie voor meer informatie de link naar de volledige projectbeschrijving met alle bijbehorende interviews verderop op deze pagina.

English summary: Oorlogsliefdekind (Warlovechild) is a crossmedia project that consists of oral history interviews, a website in Dutch, Indonesian and English (www.oorlogsliefdekind.nl & www.warlovechild.org) and several media productions in cooperation with the Dutch broadcasters NPS, VPRO and the Digital Channel. A documentary Tuan Papa is produced for broadcast on Dutch and Indonesian television.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xft-q474
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-r3t-qze
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41824
Provenance
Creator Stichting Oorlogsliefdekind © - Hellwig, Jean / Wietsma, Annegriet
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Annegriet Wietsma; Stef Scagliola; Jean Hellwig
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format text/MS Word; video/MPEG4
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Nederland / The Netherlands; Indonesië / Indonesia; Nederlands Indië / Dutch Indies