Veteranen Instituut, IPNV, interview 1084

In het tweede interview vertelt de hospik over de val van de enclave en hoe hij probeert zo goed mogelijk te helpen zelfs als dat tegen zijn eigen gevoel ingaat. Hij is betrokken bij de hulpverlening na de aanval waarbij Raviv van Rensen is omgekomen. Na zijn thuiskomst beseft hij dat het goed is dat hij direct zijn verhaal kwijt kon. Hij heeft veel geschreven en dat helpt hem nog steeds. Nu vertelt hij zijn verhaal regelmatig aan diverse media. Hij wil bereiken dat mensen de eenzijdige berichtgeving kunnen nuanceren. Bovendien was hij actief bij de re√ľnievereniging van Dutchbat III.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zrm-kg9f
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-665h-bm
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46685
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities