Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1127

Nadat de geïnterviewde de Tweede Wereldoorlog had meegemaakt vertrok hij in 1945 naar Indië. Hij zat bij het eerste gezagsbataljon. De geïnterviewde beschrijft de situatie van toen en gaat in op zijn opdrachten van het KNIL. Het contact met de lokale bevolking bestond voornamelijk in medisch opzicht. De geïnterviewde schets tegelijkertijd ook een beeld van het Indië van voor de oorlog aan de hand van zijn ervaringen uit zijn jeugd.

De echtgenote van de geïnterviewde is ook geïnterviewd voor het SMGI-project. Zie interview 1128. (Zie het veld 'relation').

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zmf-6ayv
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-73cr-zg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47764
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nederland