Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0008

De geïnterviewde werd geboren op 22 maart 1918. Gedurende de oorlog raakte hij via zijn vrouw betrokken bij de verzetsactiviteiten van de zogeheten Westerweel/Loosdrecht Groep. Hij verzorgde bonkaarten aan ondergedoken Joodse kinderen en hielp Joodse kinderen via België naar Spanje te vluchten. Over zijn werkzaamheden voor deze groep vertelt de geïnterviewde uitvoerig. Hij is vanuit deze groep tevens betrokken geweest bij de ontsnapping van een Joodse vrouw uit Westerbork. In Amsterdam was hij getuige van een executie van een groep mannen nabij het Weteringcircuit.

The interviewee was born 22 March, 1918. During the war he became involved in resistance activities in the so-called Westerweel/Loosdrecht Group, through his wife. He provided food coupons and brought them to Jewish children in hiding, and helped Jewish children to escape to Spain via Belgium. He talks extensively about his work for this group. Through the group he was also involved in the escape of a Jewish woman from Westerbork concentration camp. In Amsterdam, the interviewee witnessed the execution of a group of men on a street near Weteringcircuit.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x73-s2s6
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-p22-4ig
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41701
Provenance
Creator Vrije Universiteit; United States Holocaust Memorial Museum
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur; drs. Anna Timmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker; Interakt: Rene Mendel productie; Martijn van Haalen interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuysen, camera; Nathan Beyrak, United States Holocaust Memorial Museum, Project Director; Christian Url, Oral History Department; drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/H264; text/word; image/jpg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Amsterdam, Westerbork, Loosdrecht