Vergrote Voorhaven Zuid en HWG Werkvak 5 in Maaspark Well, RAAPrap_6025_WNOMA7_20230406

In het Maaspark Well in de gemeente Bergen (L) vinden ontwikkelingen plaats gericht op meer veiligheid (hoogwaterbescherming), natuur en recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden langs de Maas. In het gebied wordt door middel van ontgrondingen een hoogwatergeul aangelegd. Ten behoeve van recreatieve ontwikkelingen wordt de bestaande voorhaven vergroot en de toeristisch recreatieve infrastructuur (wegen, wandel en fietspaden, groenstructuur, ondergrondse infra) opgeknapt en uitgebreid. Deze “Vergrote Voorhaven” zal bij hoogwater gaan meestromen met de Maas en als zodanig functioneren als een tweede, parallelle hoogwatergeul. De geplande ingrepen in het plangebied Vergrote Voorhaven Zuid en hoogwatergeul (HWG) Werkvak 5 (figuur 1) kunnen een bedreiging vormen voor eventueel in de ondergrond aanwezige archeologische resten.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-29c-pvj8
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-0j-gp4j
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:313599
Provenance
Creator Ellenkamp, G.R.
Publisher RAAP bv
Contributor Limburg; RAAP Archeologisch Adviesbureau
Publication Year 2023
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format gml (.gml); pdf (application/pdf); gml bestand (geography markup language, geodata); jpg (image/jpeg); png (image/png); xml bestand
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.067 LON, 51.559 LAT); Limburg; Bergen (L.); Well L; Leuken, Elsteren; 52E (kaartblad)