Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1587

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1587.1 en 1587.2.

1587.1 De geïnterviewde vertelt over zijn ervaringen van de Japanse bezettingstijd. Hij was toen scholier. In 1943 werd hij voor een aantal maanden geïnterneerd. Na de Japanse capitulatie meldde de geïnterviewde zich vrijwillig aan als hulppolitieagent. Hij gaat in op de patrouilles in kampongs die hij tijdens de bersiap bij de politie helpt uitvoeren. Tot slot vertelt hij over de soevereiniteitsoverdracht en over zijn vertrek naar Nederland in 1962.

1587.2 De geïnterviewde vertelt over zijn verschillende werkzaamheden in de periode vanaf 1942. Ook gaat de geïnterviewde verder in op zijn vertrek naar en ontvangst in Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2xw-zqe8
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-n9jr-ze
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52749
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Oost-Java; Djember; Bondowoso; Soerabaja