Aanleg van drie poelen in het object Wargashuyse te Vught, gemeente Vught; archeologisch onderzoek: een archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden

zie vondstmelding 424599 Archeologische begeleiding bij de aanleg van 3 poelen (natuurinrichtingswerken). Veldwerk uit gevoed op 28, 29 en 30 april. Deze onderzoeksmelding geldt voor de meest westelijke poel.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x7e-2gk3
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-2ihi-56
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:69384
Provenance
Creator Vansweevelt, J.
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.261 LON, 51.646 LAT); Vught; Vught; object Wargashuyse, N65 Helvoirtseweg; Noord-Brabant