Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0006

De geïnterviewde werd geboren op 28 augustus 1926 en groeide op in Schiedam. In deze plaats heeft hij gezien hoe de joodse overburen werden weggehaald. Hij vertelt voornamelijk over de periode in Duitsland waar hij sinds december 1944 werkzaam was vanwege de Arbeitseinsatz. Gedurende zijn werkzaamheden in de buurt van Müchen kwam hij in aanraking met joodse dwangarbeiders uit Dachau. Hij heeft gezien hoe erg deze mensen er aan toe waren en vertelt welk werk ze moesten doen. Hij beschrijft tevens het moment waarop joodse gevangenen gedwongen werden een medegevangene dood te schoppen. Verder gaat hij in op de bevrijding en vertelt hij over zijn vriendschap met een joodse jongen, die de oorlog overleefd bleek te hebben.

The interviewee was born on 28 August, 1926 and grew up in Schiedam. There, he saw how his Jewish neighbours over the road were deported. He talks predominantly about the period in Germany, where he worked from December 1944 onward for the Arbeitseinsatz. During his work there in the Munich area he met Jewish forced labourers from Dachau concentration camp. He saw in what a bad state these people were in and talks about the work they were forced to do. He also describes the moment when Jewish prisoners were forced to kick a fellow prisoner to death. He also talks about the liberation and talks about his friendship with a Jewish man, who turned out to have survived the war.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zxx-c2j6
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-3bu-sya
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41680
Provenance
Creator Vrije Universiteit; United States Holocaust Memorial Museum
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur; drs. Anna Timmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker; Nathan Beyrak, United States Holocaust Memorial Museum, Project Director; Christian Url, Oral History Department; Interakt: Rene Mendel productie; Martijn van Haalen interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuysen, camera; drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format text/word; video/H264; text/pdf; image/jpg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Schiedam, Duitsland,