Bureauonderzoek A1150 Rigastraat 17

Dit bureauonderzoek is uitgevoerd in het kader van een herontwikkeling aan de Rigastraat 17 te Deventer. Op het terrein worden sloop- en nieuwbouw werkzaamheden uitgevoerd. Bij de herontwikkeling gaan bodemroerende ingrepen gepaard die eventueel aanwezige archeologische waarden kunnen verstoren. Het vigerend bestemmingsplan in het plangebied is ‘Chw bestemmingsplan Deventer, stad en dorpen deel B’, heeft het plangebied grotendeels een dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3’. Tijdens het bureauonderzoek is een gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xkr-epz8
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6g-1nel
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:241895
Provenance
Creator Wal, M. Van Der (Archeologie Deventer)
Publisher Archeologie Deventer
Contributor Vermeulen, B.; Drs. B. Vermeulen (Archeologie Deventer)
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.207 LON, 52.239 LAT); Deventer; Rigastraat 17