Getuigen Verhalen, Klim naar de Vrijheid, Engelandvaarders die gebruik maakten van zuidelijke routes, interview 05

Interview met Jan Bakker over zijn Engelandvaart tijdens de Tweede Wereldoorlog via de zuidelijke route, tot en met Zwitserland legaal op een diplomatiek paspoort via zijn stiefvader generaal Van Tricht, militair attache in Bern, daarna illegaal via Frankrijk over de Pyreneeën naar Spanje en Portugal.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zzz-4s2k
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-xf8-4se
Related Identifier https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-7oo-ays
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41595
Provenance
Creator Stichting DdM
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor drs. Thomas Schippers (interviewer), Mediavedi BV; Stichting DdM
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/quicktime; text/word; film/mp4
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Nederland, Frankrijk, Zwitserland, Pyreneeën, Spanje, Portugal.