Mediatijdbestedingsonderzoek 2013 - MTBO2013

Media:Tijd 2013 (MTBO2013) is een tijdbestedingsonderzoek (via dagboekmeting) met de focus op media. Alle grote dagelijkse activiteiten worden op hoofdlijnen in kaart gebracht, terwijl die van media binnen de mogelijkheden van een tijdbestedingsonderzoek zo specifiek mogelijk in kaart worden gebracht. Het is een aanvulling op de bestaande media-bereiksonderzoeken naar televisie, radio, papieren media en internet, die informatie per medium meten. MTBO2013 Media:Tijd geeft inzicht in de onderlinge relatie van deze media en in mediagedrag dat niet door de bereiksonderzoeken wordt gemeten.

In het huidige medialandschap is het moeilijk om het mediagebruik te onderscheiden van persoonlijke communicatie. De activiteiten kunnen deels via dezelfde apparatuur en soms gelijktijdig plaatsvinden. MTBO2013 biedt een gedetailleerd beeld van zowel het mediagebruik als van de persoonlijke communicatie via media op basis van nieuw mediatijdsbestedingsonderzoek. De data maken het mogelijk het lezen, luisteren, kijken, surfen, gamen en communiceren van de Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder in alle mogelijke hoedanigheden te onderzoeken. Bovendien kan worden nagegaan welke media Nederlanders naast elkaar gebruiken (media-diversiteit), en welke op hetzelfde moment (media-multitasking).

De dataverzameling is betaald door SCP, NOM, NLO, SKO, BRO en STIR. NPO was coördinator van het traject.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2z5-67g2
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-7v-a2nc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:121424
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Nederlandse Publieke Omroep (NPO); Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM); Nationaal LuisterOnderzoek (NLO); Stichting KijkOnderzoek (SKO); Buitenreclame Onderzoek (BRO); Stichting Internetreclame (STIR)
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format .sav (spss data); .dta (stata data); .por (spss data); .pdf (documentation)
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Nederland