Veteranen Instituut, IPNV, interview 49

De geinterviewde ging bij het Korps Mariniers. Hij vertelt over de keuring en de opleiding. Ook volgde de geïnterviewde een RTF opleiding, maar dat beviel hem niet. In 1991 kwam hij bij de BBE. Hij werd uitgezonden naar Cambodja. Hij vertelt over de eerste indrukken. Tijdens zijn dienst scheidde hij van zijn vrouw en hertrouwde later. De geïnterviewde vertelt over de Delta-compagnie waarvan hij deel uit maakte. Hij beschrijft het kamp, de besteding van vrije tijd en het patrouille lopen. Hij had goed contact met de lokale bevolking. De geïnterviewde is niet in gevechtssituaties terechtgekomen, wel was er altijd dreiging. Zelf was hij nooit bang. In 1995 is de geïnterviewde uit dienst gegaan, de nieuw ontwikkelingen bevielen hem niet. Na zijn uitzending kreeg de geïnterviewde een ziekte, waar defensie niet veel hulp bij bood. Dat betreurt hij.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xgk-4wz8
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-14n-i81
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42045
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Cambodja; Nederland; Rotterdam; Doorn