Archeologisch bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase Achterweg 10, Noordwijk Gemeente Noordwijk

In 2015 heeft IDDS Archeologie een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de Achterweg 10 in Noordwijk, gemeente Noordwijk. De aanleiding voor dit onderzoek is de herinrichting van het terrein dat nu bestaat uit een paardenbak en stal.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zcd-5h99
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1p-qi0e
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-25h-sejt
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:76778
Provenance
Creator Koekkelkoren, A.M.H.C.
Publisher IDDS Archeologie
Contributor IDDS Archeologie
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.446 LON, 52.223 LAT); Achterweg 10; Noordwijk; Zuid-Holland