DANS Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden COVID-19 inclusief meting 4 DANS_NEA_COVID_19 Versie 3

Het doel van de Nationale Enquête arbeidsomstandigheden (NEA) is het in kaart brengen van informatie op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden van werknemers. De NEA wordt uitgevoerd door TNO en het CBS, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het NEA-COVID-19 cohort onderzoek is een herbenadering van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). In het onderzoek is gekeken naar de arbeidsomstandigheden en gezondheid van de werknemers van 2019 gedurende de corona pandemie. Daarbij worden drie groepen onderscheiden: werknemers op locatie, thuiswerkers en niet werkenden. Het bestand bevat de data van de baseline NEA meting (2019) en de vervolgmetingen van 2020 (juli en oktober) en 2021 (maart en november).

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2a9-s4sw
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-t6-163e
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-zfz-u8hj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:238591
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; License: http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf; http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; .sav; .sps; .dat; .csv; .xlsx
Discipline Other