Survey Integratie Minderheden - SIM 2006

CBS Beveiligd microbestand
Het Survey Integratie Minderheden is in 2006 uitgevoerd door het SCP in samenwerking met het CBS. De gegevens zijn landelijk verzameld onder een representatieve steekproef van Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en een autochtone referentiegroep. Deze laatste groep heeft echter geen vragen over hun taalvaardigheid beantwoord.

Dit betreft een beveiligd microbestand van het Centraal Bureau voor de Statistiek-CBS. Beveiligde micro-bestanden zijn bestanden die zodanig bewerkt zijn dat herkenning van individuen en huishoudens uitgesloten is.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2z9-6eqc
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-lkb-rc9
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:40304
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Nederland