100613-23 Menholtgaard

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1938 : Jordvold, opkastet fra Mergelgrav.1925 : Græsklædt Langhøj paa flad Mark, umiddelbart Øst for et Vandhul. Ca. 1,50 m. høj, ca. 30 m. lang i N-S, 10-12 m. bred. En Del afgravet ved Midten af ø. Langside. Overfladen uregelmæssig ved ældre, nu eftergroede Afgravninger. Bevoxet med Slaaenkrat. - Tvivlsom.1938 : Jordvold, opkastet fra Mergelgrav.1925 : Græsklædt Langhøj paa flad Mark, umiddelbart Øst for et Vandhul. Ca. 1,50 m. høj, ca. 30 m. lang i N-S, 10-12 m. bred. En Del afgravet ved Midten af ø. Langside. Overfladen uregelmæssig ved ældre, nu eftergroede Afgravninger. Bevoxet med Slaaenkrat. - Tvivlsom.

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/15036/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/15036
Provenance
Creator Vendsyssel Historiske Museum
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Menholtgaard
Temporal Coverage 1850 AD - 1920 AD; Nyere tid (1661 - )